Velkommen til Drinks&Co

Du skal være 18 år eller derover for at besøge denne side.

Indtast venligst dit fødselsår.

Husk at drikke med måde

Din konto er nu klar til brug.

Dine data er blevet gemt

PRIVATLIVSPOLITIK

 1. I overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af persondata og om fri udveksling af sådanne data (Den generelle forordning om databeskyttelse, GDPR), og bestemmelserne i den organiske lov 3/2018 af 5. december om beskyttelse af persondata og garanti for digitale rettigheder, samt alle andre gældende databeskyttelsesregler, giver vi dig yderligere oplysninger om behandlingen af dine personlige data i denne fortrolighedspolitik (i det følgende "Fortrolighedspolitik").

 2. 1. Hvem er ansvarlig for at behandle dine persondata?

  Identitet: Drinksandco Marketplace, S.L.U. (herefter, “DRINKS&CO” eller “Virksomheden”)

  Adresse: C/ Pau Claris 194, 7º 1ª 08037 Barcelona, España

  Telefon: (+44) 20 3322 2677

  E-mail: support@drinksandco.com

  Den databeskyttelsesansvarliges kontaktoplysninger: dpd@drinksandco.com

 3. 2. Med hvilket formål behandler vi dine persondata?

  Hos DRINKS&CO behandler vi data fra interesserede parter med følgende formål:

  I. For at administrere registreringen af brugere og kontrollere udviklingen og opfyldelsen af kontraktforholdet til dem og i denne henseende yde service ved onlinesalg af de produkter, der tilbydes via hjemmesiden https://www.drinksco.dk, DRINKS&CO vil navnlig behandle følgende datakategorier og med de formål, der er angivet nedenfor:

  Kategorier af persondata Formål med behandling
  Grundlæggende oplysninger, der kræves til registrering, levering af onlinesalgstjenester og administration af brugerens profil (adgangsdata, registreringsoplysninger, navn, adresse, fødselsdato, bruger og adgangskode). Validering af brugeren, oprettelse af en konto hos DRINKS&CO og levering af DRINKS&CO's tjenesteydelser.
  Grundlæggende kontaktoplysninger (telefonnummer og e-mailadresse). Kundekontakt til udførelse af kontraktforholdet; annoncering (hvis relevant).
  Yderligere kontaktoplysninger (yderligere identifikationsdata, fx ID eller pas). Verificering af kundens identitet og svindelforebyggelse.
  Oplysninger om transaktioner samt om fakturering og leveringsadresse. Betalingsbehandling og opfyldelse af kontraktforholdet.
  Brugsdata, især tekniske og enhedsrelaterede oplysninger og dataoverførsel (IP-adresse, funktions- og webovervågningsdata, login- og webbrugsdata). Tilpasning af tilbud; fejlløsning, svindelforebyggelse, serviceforbedring, forbedret brugergrænseflade og, hvis det er relevant, markedsføring.
  Stemmedata og yderligere data leveret i opkald foretaget til DRINKS&CO eller i opkald foretaget af DRINKS&CO til brugeren. Forbedring af kvalitet og overholdelse af protokoller fra operatører, der håndterer opkaldene.

  II. for at håndtere klager såvel som besvare forespørgsler, der kan indsendes af brugere vedrørende hjemmesiden eller tjenesteydelserne;

  III. for at sende kommerciel kommunikation, herunder elektronisk, om vores produkter og tjenester, som vi mener kan interessere dig;

  IV. for at administrere din deltagelse i konkurrencer og salgsfremmende aktiviteter udført af DRINKS&CO;

  V. for at behandle data, som vi har indhentet gennem cookies, hvilket er beskrevet mere detaljeret i cookie-politikken. Sådan behandling er fuldt ud underlagt det, der er fastlagt i den førnævnte politik;

  VI. for at overholde de juridiske forpligtelser, der gælder for DRINKS&CO, såsom dem, der er udledt fra skatteregler og forebyggelse af hvidvaskning af penge.

 4. 3. Hvad er legitimiteten af behandlingen af dine data?

  Retsgrundlaget for behandlingen angivet i afsnit (I) og (II) er udførelsen af Betingelserne for brug og af Kontrakten.

  Med hensyn til afsnit (III), (IV) og (V) er retsgrundlaget det samtykke, som brugeren har givet, som brugeren til enhver tid kan tilbagekalde uden at påvirke ydelsen. Du kan når som helst trække dit samtykke tilbage ved at kontakte følgende e-mailadresse: support@drinksandco.com.

  Uagtet den elektroniske og ikke-elektroniske kommercielle kommunikation der sendes, når vi har dit samtykke som nævnt ovenfor, kan vi også sende dig meddelelser, når du er vores kunde. I dette tilfælde sender vi dig kun informationer, der er knyttet til os, og som er relateret til vores produkter og/eller tjenester, der er identiske med eller ligner dem, du har indgået kontrakt om. I disse tilfælde har vi en legitim interesse i at behandle dine kontaktoplysninger og holde dig informeret om nogen af vores produkter og tjenester, og denne interesse har forrang for dine rettigheder i betragtning af de pågældende datas ikke-følsomme karakter og det faktum, at det kontraktforhold, der er skabt med vores kunder, resulterer i en rimelig forventning om at modtage denne form for kommunikation.

  Endelig er retsgrundlaget for behandlingen, der er angivet i afsnit (VI), overholdelse af de regler, der gælder for Virksomheden (som det er tilfældet med lov 58/2003 af 17. december om generel beskatning og lov 35/2006 af 28 November om personlig indkomstskat og delvis ændring af love om selskabsskat, indkomstskat fra andre lande og formueskat og deres respektive gennemførelsesbestemmelser og andre bestemmelser, der kan være gældende).

 5. 4. Hvor længe gemmer vi dine data?

  De angivne persondata opbevares, så længe du er kunde eller registreret bruger på vores hjemmeside. Persondataene opbevares efter aftaleforholdets ophør, behørigt blokeret, i de perioder, der er fastsat ved lov, for at imødekomme de forpligtelser, der måtte opstå deraf. I særdeleshed vil de persondata, der er nødvendige for at sende dig elektronisk kommerciel kommunikation, blive behandlet, indtil du tilbagekalder det samtykke, du har givet, og når dette er blevet trukket tilbage, i den tid, der er strengt nødvendig for at reagere på eventuelle forpligtelser, der måtte være opstået. Under alle omstændigheder vil de persondata, som ikke er nødvendige til det formål, hvortil de blev indsamlet, og indtil de er slettet definitivt, blive holdt blokeret.

 6. 5. Hvilke modtagere vil dine data blive videregivet til?

  Ingen data vil blive videregivet til tredjepart, medmindre der er en juridisk forpligtelse hertil, eller når det er strengt nødvendigt for at forsvare DRINKS&CO's legitime interesser. Uanset ovenstående, vil persondata være tilgængelige for de tredjeparter, som DRINKS&CO har betroet en tjeneste i deres egenskab af databehandlere (f.eks. tekniske og IT-supportudbydere), både med hensyn til driften af forretningen og administrationen af Virksomheden. Virksomheden indgår skriftlige aftaler med de tredjeparter, der deltager i levering af tjenesterne, og aftalerne skal omfatte de beskyttelsesforanstaltninger og garantier, der kræves i henhold til GDPR.

  Da DRINKS&CO, som beskrevet i virksomhedens cookie-politik, bruger nogle cookies og teknologier fra tredjeparter, hvis servere i visse tilfælde er placeret uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, kan dine data blive overført til de servere, der er placeret i tredjelande (navnlig USA). Under alle omstændigheder skal du være opmærksom på, at DRINKS&CO indgår aftaler med sådanne leverandører for at sikre et databeskyttelsesniveau, der svarer til det, der er fastsat i europæiske regler. I særdeleshed vil der, om nødvendigt, blive underskrevet standardkontraktklausuler, der er godkendt af Europa-Kommissionen, og for internationale overførsler til USA vil det blive sikret, at de udbydere, der er indgået kontrakt med, er registreret i EU-US Privacy Shield-aftalen.

 7. 6. Hvad er dine rettigheder, når du giver os dine data?

  Enhver har ret til at få oplysninger om, hvorvidt DRINKS&CO behandler deres persondata.

  Registrerede har ret til at få adgang til deres persondata samt ret til at anmode om berigtigelse af unøjagtige data (og til at fuldføre dem, der er utilstrækkelige), til at anmode om sletning, når dataene, blandt andre årsager, ikke længere er nødvendige til de formål, hvortil de blev indsamlet, og til at anmode om deres portabilitet.

  Under visse omstændigheder kan registrerede anmode om, at behandlingen af deres data begrænses; i så fald vil vi kun beholde dem til udøvelse eller forsvar af krav.

  Under visse omstændigheder, og af grunde der er forbundet med deres særlige situation, kan registrerede gøre indsigelse mod behandlingen af deres data. I dette tilfælde vil DRINKS&CO stoppe behandlingen af dataene, bortset fra ved tungtvejende legitime årsager eller udøvelse eller forsvar af mulige krav.

  Du kan udøve dine rettigheder ved at sende en e-mail til support@drinksandco.com, i hvilken du behørigt identificerer dig selv og angiver den specifikke rettighed, du ønsker at udøve.

  Hvis du har givet dit samtykke til et bestemt formål, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde det givne samtykke, uden at dette påvirker lovligheden af behandlingen, der var baseret på det givne samtykke, før det blev trukket tilbage.

  I tilfælde af at du føler, at dine rettigheder er blevet krænket med hensyn til beskyttelsen af dine persondata, især når du ikke har opnået tilfredshed med udøvelsen af dine rettigheder over for Virksomheden, kan du indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed for databeskyttelse (i Danmark er det Datatilsynet: https://www.datatilsynet.dk/).

 8. 7. Flere oplysninger om behandlingen af dine data

  Behandlingen af de data, der indsamles via dataindsamlingsformularerne på hjemmesiden eller på andre måder, vil blive indarbejdet i det behandlingsaktivitetsregister, som DRINKS&CO er ansvarlig for.

  DRINKS&CO behandler dataene fortroligt og træffer passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at garantere et passende sikkerhedsniveau for behandlingen i overensstemmelse med kravene i GDPR, organisk lov 3/2018 af 5. december om beskyttelse af persondata og garantien for digitale rettigheder og andre gældende bestemmelser om databeskyttelse.

  Ikke desto mindre kan Virksomheden ikke garantere systemernes absolutte uovervindelighed, og derfor påtager den sig ikke, i det maksimale omfang det er tilladt i den gældende lovgivning, noget ansvar for skader, der er forårsaget af ændringer, som tredjeparter kan forårsage i brugerens computersystemer, elektroniske dokumenter eller filer. Hvis du vælger at forlade vores hjemmeside via links til hjemmesider, der ikke tilhører vores enhed, er DRINKS&CO ikke ansvarlig for fortrolighedspolitikken på disse hjemmesider eller for de cookies, de kan gemme på brugerens computer.