Velkommen til Drinks&Co

Du skal være 18 år eller derover for at besøge denne side.

Indtast venligst dit fødselsår.

Husk at drikke med måde

Din konto er nu klar til brug.

Dine data er blevet gemt

Vi lukker permanent. Du kan afgive din ordre indtil 30/09.

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser for brug og salg

1. EJERSKAB

Ejeren af websiden er firmaet Drinksandco Marketplace, S.L.U. (herefter benævnt “DRINKS&CO”), med registreret adresse på C/ Pau Claris 194, 7º 1ª 08037 Barcelona, España og skatte-id nr. B67043307.

Virksomheden er optaget i selskabsregisteret i Madrid i bind 38057, ark 43, side M-677507.

E-mailadressen til kundeservice er: support@drinksandco.com

2. FORMÅL

2.1. DRINKS&CO giver via sine websider, apps eller ethvert andet medium, der kan etableres i fremtiden, adgang til en teknologisk platform (herefter benævnt “WEBSIDE”), hvor tredjepartsleverandører, for hvilke DRINKS&CO fungerer som kommerciel agent (herefter benævnt “LEVERANDØRER” eller “PARTNERE”), tilbyder onlinesalg af vin, øl, spiritus, alkoholholdige drikkevarer, læskedrikke eller andre produkter og tjenester, der er rettet mod brugerne (herefter benævnt “BRUGERE” eller “KUNDER”).

2.2. DRINKS&CO kan udvide eller ændre sin WEBSIDE i overensstemmelse med fremskridt og udviklingen af dets produkter og tjenester, herunder tilføje eller erstatte nye produkter, tjenester, aktiviteter eller indhold.

3. VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG

3.1. Accept af Vilkår og betingelser for brug og salg

3.1.1. Disse Generelle vilkår og betingelser for brug og salg (herefter benævnt "Generelle vilkår og betingelser") regulerer, sammen med Privatlivspolitikken, BRUGERENS adgang til og brug af WEBSIDEN, såvel som kontrahering af produkter og tjenester gennem denne.

3.1.2. BRUGERE skal læse disse Generelle vilkår og betingelser omhyggeligt, hver gang de besøger WEBSIDEN, da disse generelle vilkår og betingelser kan være underlagt ændringer.

BRUGEREN erklærer hermed:

  • At han/hun har læst, forstår og er bekendt med betingelserne, som er anført heri;
  • At han/hun er myndig og er gammel nok til at købe alkoholholdige drikkevarer i henhold til lovgivningen i brugerens bopælsland og kan indgå lovlige kontrakter;
  • At han/hun påtager sig alle de forpligtelser, der er anført heri;
  • At han/hun forstår, at WEBSIDEN er en teknologisk platform, der ejes af DRINKS&CO, hvor han/hun kan købe produkter fra leverandører, der annoncerer og sælger deres produkter på den førnævnte platform.

3.1.3. Ejeren af WEBSIDEN forbeholder sig retten til at foretage ændringer af indhold og tjenester på siden eller opdatere dem til enhver tid uden behov for at give forudgående varsel. Det samme gælder disse Generelle vilkår og betingelser og generelt for alle elementer, der konstituerer design og konfiguration af WEBSIDEN.

3.2. Adgang til WEBSIDEN og myndighedsalder

3.2.1. Adgang til WEBSIDEN er gratis, undtagen hvad angår omkostningerne ved forbindelsen via det telekommunikationsnetværk, der leveres af internetudbyderen, som BRUGEREN anvender.

3.2.2. Eftersom indholdet af WEBSIDENS tjenester blandt andet inkluderer salg af alkoholholdige drikkevarer, er adgang til denne kun tilladt for personer, som er myndige i henhold til den gældende lovgivning i deres bopælsland. Forlad venligst WEBSIDEN med det samme, hvis du ikke er myndig.

3.3. Krav om registrering

3.3.1. Generelt vil det ikke være nødvendigt at registrere sig som en BRUGER for at få adgang til tjenester og indhold på WEBSIDEN. Ikke desto mindre vil brugen af bestemte tjenester og indhold være betinget af forudgående registrering som BRUGER.

3.3.2. De data, der er indtastet af BRUGEREN, skal på alle tidspunkter tid være nøjagtige, ajourførte og korrekte. Registrerede BRUGERE vil på alle tidspunkter være ansvarlige for sikker opbevaring af deres adgangskode og påtager sig således ansvaret for alle skader, der måtte opstå som følge af enhver ulovlig brug af den samme, såvel som for dens overdragelse, videregivelse eller forlæggelse. Derfor vil adgang til de begrænsede områder og/eller brugen af tjenesterne og indholdet, der er foretaget ved hjælp af en registreret BRUGERS adgangskode, tilskrives den samme BRUGER, der vil svare for den nævnte adgang og brug.

3.3.3. Ved at registrere dig på vores platform får du status som bruger-, kunde- eller forretningskontakt for DRINKS&CO, således at vores firma, som angivet i vores Privatlivspolitik, er beskyttet i den legitime interesse, der er fastlagt i den europæiske databeskyttelsesforordning og serviceloven for informationssamfundet og elektronisk handel til at sende elektronisk kommerciel kommunikation. I disse e-mails får du mulighed for at udøve dine rettigheder. Læs vores politik om Privatliv og cookies.

3.4. Vilkår og betingelser for brug

3.4.1. BRUGEREN forpligter sig til at bruge WEBSIDEN og alt dens indhold og tjenester på en etisk måde i overensstemmelse med det, der er fastsat i loven og i disse generelle vilkår og betingelser for salg.

3.4.2. BRUGEREN forpligter sig endvidere til at gøre passende brug af tjenesterne og/eller indholdet af WEBSIDEN og at afstå fra at bruge dem til at udføre ulovlige eller kriminelle aktiviteter, der krænker tredjeparts rettigheder og/eller krænker regler om intellektuel eller industriel ejendom, eller ethvert andet gældende sæt love.

3.4.3. BRUGEREN forpligter sig til ikke at overføre, introducere, videregive og stille til rådighed for tredjepart enhver form for materiale og information såsom data, indhold, meddelelser, tegninger, lyd- og billedfiler, fotografier eller software, der udgør et brud på loven, moral, offentlig orden og disse Generelle vilkår og betingelser. Til rent vejledende formål, og på ingen måde begrænset eller eksklusivt til følgende, forpligter BRUGEREN sig til at:

I.- Afstå fra at introducere eller formidle indhold eller reklame af enhver art, der kan være racistisk, fremmedhadsk, pornografisk, der tilskynder til terrorisme, krænker menneskerettighederne eller som tilskynder til et ikke-ansvarligt forbrug af alkohol.

II.- Afstå fra at introducere eller formidle dataprogrammer på Internettet (virus og malware), der er i stand til at forårsage skade på informationssystemerne for internetudbydere, deres udbydere eller tredjeparts internetbrugere.

III.- Afstå fra at sprede, overføre eller stille til rådighed for tredjepart enhver form for information, element eller indhold, der krænker grundlæggende rettigheder og offentlige frihedsrettigheder beskyttet i grundloven og internationale traktater.

IV.- Afstå fra at sprede, overføre eller stille til rådighed for tredjepart enhver form for information, element eller indhold, der udgør urimelig eller ulovlig reklame.

V.- Afstå fra at overføre uopfordret eller uautoriseret reklame, spam, kædebreve, pyramideordninger eller enhver anden form for uopfordret henvendelse, undtagen til de områder (såsom kommercielle arealer), der udelukkende er udtænkt til sådanne formål.

VI.- Afstå fra at introducere eller formidle forkerte, tvetydige eller unøjagtige oplysninger eller indhold, der vildleder modtagerne af sådanne oplysninger.

VII.- Afstå fra at udgive sig for at være andre BRUGERE ved at bruge deres adgangskoder til de forskellige tjenester og/eller indhold på WEBSIDEN.

VIII.- Afstå fra at sprede, overføre eller stille til rådighed for tredjepart enhver form for information, element eller indhold, der udgør en krænkelse af industrielle og intellektuelle ejendomsrettigheder, patenter, varemærker eller ophavsret, der svarer til eller tilhører ejere af WEBSIDEN eller tredjeparter.

IX.- Afstå fra at sprede, overføre eller stille til rådighed for tredjepart enhver form for information, element eller indhold, der udgør en krænkelse af privatlivets fred i henhold til lovgivningen om kommunikations- og databeskyttelse.

BRUGEREN forpligter sig til ikke at stille DRINKS&CO til ansvar for ethvert eventuelt krav, bøde, straf eller sanktion, som det måtte være forpligtet til at bære som følge af BRUGERENS manglende overholdelse af nogen af de førnævnte anvendelsesregler. Endvidere forbeholder DRINKS&CO sig retten til at kræve en tilsvarende erstatning under sådanne omstændigheder.

3.5. Ansvarsfraskrivelse

3.5.1. BRUGERENS adgang til WEBSIDEN indebærer ikke nogen forpligtelse for DRINKS&CO til at kontrollere fraværet af vira, orme eller anden type malware. BRUGEREN er i alle tilfælde ansvarlig for at besidde de relevante værktøjer til at opdage og fjerne malware.

3.5.2. DRINKS&CO er ikke ansvarlig for skader forårsaget af BRUGERENS software og IT-udstyr eller skader til tredjepart, når de bruger de tjenester, der tilbydes via WEBSIDEN.

3.5.3. DRINKS&CO er ikke ansvarlig for nogen form for skade som pådrages BRUGEREN på grund af telekommunikationsfejl eller nedbrud, der fører til suspension, annullering eller afbrydelse af WEBSIDENS tjenester, mens de leveres eller før de leveres.

3.6. Indhold og tjenester som videreformidles via WEBSIDEN

3.6.1. Adgangstjenesten til WEBSIDEN inkluderer tekniske linkenheder, mapper og endda søgeinstrumenter, der gør det muligt for BRUGEREN at få adgang til andre sider og portaler på Internettet (herefter benævnt "Linkede websider"). I disse tilfælde er DRINKS&CO udelukkende ansvarlig for indhold og tjenester, der leveres på de Linkede websider, i det omfang det har reel viden om ulovligheden derpå, eller når det ikke har deaktiveret linket med behørig omhu. Hvis BRUGEREN mener, at der er en Linket webside med ulovligt eller upassende indhold, kan han/hun rapportere dette til DRINKS&CO, uden at en sådan rapportering involverer forpligtelsen til at fjerne det pågældende link.

3.6.2. Under ingen omstændigheder må de Linkede websider forudsætte udførelsen af formelle aftaler med deres ejere eller dem, der er ansvarlige for dem, og repræsenterer heller ikke nogen anbefaling, forfremmelse eller identifikation med eller af DRINKS&CO af udgivelser, indhold eller tjenester leveret derpå.

3.6.3. DRINKS&CO har intet kendskab til indholdet og tjenesterne på de Linkede websider og er derfor ikke ansvarlig for skader forårsaget af ulovlighed, kvalitet, forældelse, utilgængelighed, fejl eller nytteløshed af det nævnte indhold og tjenester eller for nogen anden skade, som DRINKS&CO ikke er direkte ansvarlig for.

3.6.4. Hvis BRUGEREN kan få adgang til eller omdirigeres til Linkede websider, der gør det muligt at bestille tjenester og/eller produkter, er BRUGEREN opmærksom på og accepterer, at DRINKS&CO ikke handler som en kommerciel agent over for BRUGEREN, men snarere som en ren formidler ved at gøre denne adgang mulig. I overensstemmelse hermed er DRINKS&CO ikke ansvarlig, hverken indirekte eller subsidiært, for skader af enhver art, der opstår som følge af den frie brug og/eller køb eller leje af ovennævnte tredjeparts produkter og tjenester, eller for nogen mangel på lovlighed, pålidelighed, brugbarhed, sandhed, nøjagtighed, grundighed eller opdatering relateret til den samme. Til rent vejledende formål, og på ingen måde udtømmende, er DRINKS&CO ikke ansvarlig for: skader af enhver art, der skyldes mangelfuld opfyldelse eller manglende overholdelse af kontraktlige forpligtelser erhvervet af tredjepart; illoyal konkurrence eller ulovlig annoncering; ovennævnte tjenester og produkters manglende evne til at leve op til forventningerne eller for laster og mangler af enhver art, som de måtte have.

3.7 Produktklassificering og synlighed

Bemærk venligst, at DRINKS&CO klassificerer de produkter, der tilbydes på hjemmesiden, i henhold til følgende hovedparametre:

- Kvaliteten af butikkens service: den evalueres positivt (1.100 point) eller negativt (minus 1.100 point) afhængigt af dens score ud af 10. For at fastsætte scoren tages blandt andet kundens evaluering af tjenesten, antallet af hændelser osv. i betragtning;

- Produktets salgspris: den vurderes med 1.100 point, hvor denne score bestemmes i henhold til, om prisen er højere eller lavere;

- Fuld pris (enhed + forsendelse): vurderes med en score på 1.100 point, hvis butikken ligger i kundens land, eller med 1.000 point hvis butikken ikke ligger i kundens land;

- Hvis det er en butik, der hører til tjenesten "Drinks&Co Shipping Service", vurderes den positivt med 100 point;

- De produkter, hvis pris er forbundet med en rabat, vurderes med 1 point (så det kun gælder i tilbud, hvor de andre betingelser scorer det samme);

- I tilfælde af at butikkens produkt allerede er i kundens indkøbskurv, vurderes det positivt med 10.000 point (så det går til toppen af indkøbsmulighederne);

- Hvis tilbuddet ikke er tilgængeligt i kundens land, scores det negativt (minus 10.000 point), så det vises i slutningen af listen over købsmuligheder.

Systemet anvender dette scoregrundlag for alle tilbud og tildeler en procentdel af de tilgængelige point til hvert af dem (f.eks. 100 % af pointene, hvis det har den bedste positionering for det pågældende kriterium), og en forholdsmæssigt mindre procentdel, når det bevæger sig væk fra den første position for det valgte kriterium.

Bemærk venligst, at klassificeringen af produkter i visse tilfælde kan ændres som et resultat af kommercielle aftaler, som vi har med vores leverandører.

4. INTELLEKTUEL OG INDUSTRIEL EJENDOM

4.1. Alt indhold på WEBSIDEN (herunder forstået, at følgende kun er retningslinjer og ikke er udtømmende: dets tekster, fotografier, grafik, billeder, ikoner, teknologi, software, links og andet audiovisuelt indhold eller lydindhold såvel som dets grafiske design og kildekoder) tilhører DRINKS&CO eller tredjepart. Disse brugsrettigheder tildeles under ingen omstændigheder BRUGEREN i henhold til gældende regler om intellektuel ejendomsret.

4.2. Varemærker, handelsnavne og særskilte kendetegn tilhører DRINKS&CO eller tredjepart, og adgang til WEBSIDEN kan ikke fortolkes som tilskrivning af nogen rettigheder over dem.

4.3. Ved at acceptere disse Generelle vilkår og betingelser tildeler BRUGEREN hermed DRINKS&CO gratis og eksklusive brugsrettigheder med hensyn til artikler, kommentarer og udtalelser (i det følgende “Indholdet”), som BRUGEREN offentliggør eller bemyndiger til at offentliggøre på WEBSIDEN. Ovennævnte tildeling skal forstås sådan, at brugere over hele verden dækkes uden nogen som helst begrænsning og i den maksimale periode, der er fastsat i den spanske kongelige dekretlov 1/1996, dateret den 12. april, som vedtager den konsoliderede lovgivning om intellektuel ejendom, der regulerer, præciserer og harmoniserer nuværende juridiske bestemmelser i disse anliggender. DRINKS&CO kan udøve rettighederne til at gengive, transformere, distribuere og offentliggøre Indholdet i den bredeste forstand, der er omhandlet i ovennævnte lov.

4.4. BRUGEREN, der hævder at have alle de intellektuelle ejendomsrettigheder i forbindelse med de nævnte artikler, kommentarer og udtalelser, forpligter sig til at påtage sig ansvar for eller svare på ethvert krav, herunder erstatning for skader, som en tredjepart kan kræve af DRINKS&CO, hvis tredjepart anser hans/hendes rettigheder for at være blevet krænket af handlinger, der opstår i forbindelse med forpligtelser påtaget af BRUGEREN enten direkte eller indirekte i henhold til disse Generelle vilkår og betingelser.

4.5. Brugeren forpligter sig endvidere til at beskytte DRINKS&CO mod ethvert erstatningsansvar for skader, som DRINKS&CO eller tredjepart kan lide som følge af formaliseringen af overførelsen af rettigheder, der er reguleret i denne klausul.

4.6. DRINKS&CO påtager sig intet ansvar for de intellektuelle eller industrielle ejendomsrettigheder, som LEVERANDØREN inkluderer i oplysningerne om salg af produktet eller tjenesten, der er offentliggjort på den platform, der ejes af DRINKS&CO.

5. VILKÅR OG BETINGELSER FOR SALG

5.1. Anvendelsesområde

5.1.1. Disse Generelle vilkår og betingelser for salg gælder for købstransaktioner, der udføres mellem BRUGERE og LEVERANDØRER, der annoncerer og sælger deres produkter på platformen, som ejes af DRINKS&CO, når LEVERANDØREN ikke har opstillet nogen specifikke vilkår og betingelser for salg.

Med henblik på disse vilkår og betingelser forstås LEVERANDØR som de leverandører, der annoncerer og reklamerer for deres produkter på WEBSIDEN, der ejes af DRINKS&CO. Endvidere leverer DRINKS&CO yderligere tjenester til den teknologiske platform, såsom betalingsmetoder, kundeservice og, hvor det er relevant, logistikydelser.

5.1.2. Desuden gælder disse Vilkår og betingelser for de køb, der er foretaget af BRUGERE, hvor DRINKS&CO fungerer som LEVERANDØR.

5.1.3. Vilkårene og betingelserne, der er anført i disse Vilkår og betingelser, er minimumsbetingelserne og kan forbedres af LEVERANDØREN, i hvilket tilfælde de pågældende forbedringer vil have forrang for disse Vilkår og betingelser for salg.

5.1.4. På grund af platformens karakter garanterer DRINKS&CO ikke produktets absolutte tilgængelighed på købstidspunktet, heller ikke på trods af modtagelsen af en e-mail med en ordrebekræftelse. Hvis LEVERANDØREN ikke har det nævnte produkt på lager, og hvis BRUGEREN ikke ønsker at ændre det pågældende produkt, vil prisen på produktet blive refunderet fuldt ud, eller der gives kredit svarende til det samme beløb på BRUGERENS DRINKS&CO-konto. DRINKS&CO foretager delvis eller total tilbagebetaling senest 14 kalenderdage fra modtagelsen af BRUGERENS anmodning om tilbagebetaling.

5.2. Bestillingsforløb

Forløbet for at købe produkter på WEBSIDEN er som følger:

5.2.1. Begynd forløbet ved at klikke på "Køb"-knappen, som kan findes ved siden af hvert enkelt produkt.

5.2.2. Vælg de produktenheder, som BRUGEREN ønsker at købe, og indtast kode på rabat- eller gavekort, hvis det er relevant. Han/hun skal klikke på ”Forsendelsesdata” i indkøbskurven og herefter indtaste den korrekte adresse, hvor han/hun ønsker at modtage ordren, vælge betalingsmetode og skal derefter klikke på knappen ”Betal sikkert”.

5.2.3. Hvis BRUGEREN har et rabat- eller gavekort, skal han/hun tilføje dette til indkøbskurven i feltet, hvor kuponens kode kan indtastes (“Jeg har en rabatkupon”). Hvis BRUGEREN ikke indtaster kuponen i det førnævnte felt, og bestillingen gennemføres uden rabat, kan han/hun ikke kræve, at rabatten fratrækkes efter ordrens bekræftelse.

5.2.4. BRUGEREN kan se navnet på kurerfirmaet, der vil levere hans/hendes ordre i sektionen "Din ordre" sammen med den forventede leveringsdato og omkostningerne ved denne service, som lægges til ordrens samlede omkostninger. Det kan ske, at det nævnte kurerfirma, af hensyn til logistisk fleksibilitet, er forskelligt fra det firma, der foretager leveringen.

5.2.5. BRUGEREN skal vælge en af de betalingsmetoder, som DRINKS&CO tilbyder.

5.2.6. Til sidst skal BRUGEREN klikke på knappen "Betal sikkert". BRUGEREN vil modtage bekræftelse på accept af enhver placeret ordre i form af en meddelelse på skærmen og via en e-mail, som sendes til den angivne e-mailadresse. Alle produkter på WEBSIDEN markedsføres i overensstemmelse med DRINKS&COS LEVERANDØRERS salgskataloger.

5.2.7. BRUGEREN accepterer ansvaret for korrekt og nøjagtig indtastning af produktleveringsdata. Ligeledes accepterer DRINKS&CO intet ansvar for levering, der ikke gennemføres på grund af unøjagtige eller forkerte data.

5.2.8. Ordrebeskrivelsen er den, der er inkluderet i den tekniske beskrivelse af produktet. LEVERANDØREN er ansvarlig for eventuelle uoverensstemmelser mellem det købte produkt og det, der annonceres på platformen.

5.2.9. Hvis betaling sker via bankoverførsel, kan DRINKS&CO ikke sikre, at produktprisen forbliver den samme ud over 48 timer, eller at der er en tilstrækkelig lagerbeholdning.

5.2.10. DRINKS&CO-platformen tilbyder BRUGERE en indkøbstjeneste for produkter, der skal forbruges enten af enkeltpersoner eller virksomheder. DRINKS&CO godkender ikke gensalg af disse køb eller nogen dokumentation til dette formål. BRUGEREN er fuldt ansvarlig for sådanne handlinger og fritager DRINKS&CO for ethvert ansvar med hensyn til gensalg af disse produkter. I tilfælde hvor BRUGEREN er en juridisk person, finder forbrugerlovgivningen ikke anvendelse på en sådan BRUGER. Derfor vil visse rettigheder som f.eks., men ikke begrænset til, retten til at fortryde ikke finde anvendelse.

5.3. Pris

5.3.1. Alle priser og afgifter på forbruget af de produkter, der er annonceret på WEBSIDEN, er angivet af LEVERANDØRERNE. DRINKS&CO overvåger i købsprocessen, at der ikke begås nogen fejl, men påtager sig intet ansvar for nøjagtigheden af de oplysninger, der leveres af LEVERANDØRERNE.

5.3.2. Priserne vil blive angivet i euro og i den valuta, der svarer til forbrugerens land. DRINKS&CO anvender på ethvert givet tidspunkt de valutavekslingsregler, der er fastlagt af markedet.

5.3.3. Det kan ske, at LEVERANDØREN begår en fejl i indtastningen af produktprisen. Hvis denne fejl skulle afvige markant (50 % eller mere i forhold til detailprisen), og når der ikke er tale om nogen tilbuds- eller udsalgspris, forbeholder DRINKS&CO sig retten til at annullere ordren efter meddelelse til BRUGEREN uden omkostninger for hverken DRINKS&CO eller LEVERANDØREN.

5.4. Betalinger

5.4.1. BRUGEREN kan betale for sine foretagede køb ved hjælp af de metoder, som DRINKS&CO stiller til rådighed på WEBSIDEN som angivet i afsnittet om købsprocessen. Under alle omstændigheder vil de involverede systemer garantere sikker betaling. DRINKS&CO sender betalingen videre til LEVERANDØREN.

5.4.2. DRINKS&CO forbeholder sig retten til at anvende elektroniske betalingsmetoder fra tredjepart og/eller finansieringsinstitutter til at administrere betalinger foretaget af BRUGERE via WEBSIDEN, i samarbejde med udbydere af betalingsmetoder.

5.4.3. DRINKS&CO har ikke adgang til bankdata knyttet til BRUGERENS betalingsmidler og har intet kendskab til og registrerer ikke disse data under betalingstransaktionen.

5.4.4. DRINKS&CO forbeholder sig retten til, efter eget skøn og efter forudgående henvendelse til BRUGEREN, at afvise eller annullere de ordrer, der kan (i) være unøjagtige eller indeholde åbenlyse produktfejl, (ii) indeholde unøjagtigheder eller åbenlyse fejl i prisfastsættelsen på WEBSIDEN eller (iii) ved enhver mistanke om svig eller hvis BRUGEREN har opgivet falske, ufuldstændige eller unøjagtige oplysninger.

5.4.5. DRINKS&CO forbeholder sig retten til at anmode om, at BRUGEREN indsender en kopi af kortet, der bruges til betaling af køb og/eller af ID, kontoudskrift, nationalt ID-dokument, pas eller tilsvarende via fax eller e-mail for at bekræfte rigtigheden af de angivne oplysninger.

5.4.6. For at fortsætte med betaling via bankoverførsel skal BRUGEREN foretage en overførsel med de detaljer, der vises i ordrebekræftelses-e-mailen. Denne e-mail vil angive det kontonummer, som overførslen skal sendes til, beløbet der skal overføres og den reference, som skal oplyses sammen med overførslen for at fremskynde processen med endelig accept af din ordre. Ordren behandles, når det fulde beløb er modtaget, og fristen for levering, som BRUGEREN har fået oplyst, begynder at tælle fra modtagelse af det fulde beløb. Bestillinger, der skal betales ved bankoverførsel, er gyldige i 48 timer. Enhver betaling, der foretages efter denne periode, kan være underlagt ændringer i forhold til produktets pris og tilgængelighed.

5.4.7. Hvis der anmodes om en faktura for de købte produkter, giver BRUGEREN udtrykkelig tilladelse til LEVERANDØREN til at sende den i digitalt format og i den lovlige valuta i LEVERANDØRENS hjemland.

5.4.8. Hvis betaling foretages via PayPal, og hvis en betalingsaftale med PayPal er blevet oprettet ved at markere afkrydsningsfeltet "Husk PayPal-data", kan BRUGEREN annullere denne aftale ved at få adgang til hans/hendes brugerkonto i sektionen "Min konto -> Rediger profil" eller ved at åbne hans/hendes PayPal-konto og annullere aftalen. BRUGEREN anfører hermed, at i dette tilfælde behandles BRUGERENS data af PayPal.

5.5. Forsendelses- og leveringsomkostninger

5.5.1. Forsendelsesomkostninger for BRUGERS ordre skal betales af BRUGER, medmindre andet udtrykkeligt er angivet.

5.5.2. DRINKS&CO eller, hvor det er relevant, LEVERANDØREN angiver forsendelsesomkostningerne i løbet af ordreprocessen. Disse omkostninger skal accepteres af BRUGEREN før accept af ordren, medmindre de er inkluderet i prisen. DRINKS&CO vil på forhånd indikere eventuelle ekstra omkostninger, der skal afholdes i købsprocessen.

5.5.3. DRINKS&CO eller, hvor det er relevant, LEVERANDØREN informerer KUNDEN om ordrens forventede leveringsdatoer i løbet af købsprocessen. Leveringsdatoer, der er angivet i ordren, er kun anslåede og refererer til hverdage. LEVERANDØREN behandler bestillingen foretaget af BRUGEREN senest 48 arbejdstimer efter, at betaling er foretaget, undtagen i særlige tilfælde, hvor LEVERANDØREN eller DRINKS&CO specificerer, at der kræves yderligere dage for at forberede ordren eller til at købe produkterne. DRINKS&CO er ikke ansvarlig for yderligere forsinkelser til den anslåede leveringsdato.

5.5.4. BRUGEREN er ansvarlig for at kontrollere ordren på leveringstidspunktet og for, som BRUGEREN anser det for berettiget, at fremsætte ethvert krav eller klage på det samme tidspunkt såsom brud på produktet eller fravær af bestemte produkter. Hvis BRUGEREN ikke informerer kureren på leveringstidspunktet og på det relevante dokument (leveringsseddel) om ethvert problem med den modtagne ordre (brud, manglende varer, forkerte produkter), er DRINKS&CO og LEVERANDØREN ikke ansvarlige for eventuelle krav eller omkostninger, der følger af ethvert senere krav. DRINKS&CO kan anmode om fotografier, der bekræfter ethvert krav fremsat af BRUGEREN med hensyn til en leveringshændelse, og kan videregive disse til LEVERANDØREN.

5.5.4. Logistikken for ordrer foretages af LEVERANDØREN eller, hvor det er relevant, udbydere, der er hyret af LEVERANDØREN til at levere denne service. DRINKS&CO griber ikke ind i denne proces på nogen måde. DRINKS&CO påtager sig intet ansvar som følge af manglende overholdelse af de forpligtelser, der er omfattet af denne klausul, som er forårsaget af en handling eller undladelse af logistikoperatøren, med forbehold af eventuelle indsatser, som DRINKS&CO frit kan udføre for at hjælpe med at finde en løsning på eventuelle hændelser, der kan være sket efter anmodning fra de involverede parter. Hvis DRINKS&CO er ansvarlig for logistikstyringen, vil BRUGER blive underrettet behørigt på forhånd.

5.5.5. Ordrer vil blive leveret på den leveringsadresse, der frit oplyses af BRUGER på ordreformularen, så længe adressen er bekræftet at ligge inden for de leveringsområder, der er dækket af platformen. Til dette formål informeres BRUGERE om, at der kan være LEVERANDØRER, der ikke accepterer en postboksadresse som en leveringsadresse, i hvilket tilfælde BRUGEREN vil blive informeret på forhånd, og ordren annulleres, medmindre BRUGEREN kan angive en alternativ adresse i det samme område. DRINKS&CO påtager sig ikke noget ansvar, hvis levering ikke sker som følge af unøjagtighed eller forfalskning af de data, der er leveret af BRUGEREN til dette formål, eller som følge af omstændigheder, hvor leveringen ikke kan foretages af grunde, der ikke kan kontrolleres af det anviste leveringsfirma, såsom fraværet af modtageren.

5.5.6. Ordren leveres så hurtigt som muligt, og uanset hvad der sker, senest tredive (30) kalenderdage fra datoen for ordrebekræftelsen. Skønt ordren indeholder en omtrentlig leveringsdato, forbeholder LEVERANDØREN sig ret til at kunne ændre denne dato, så længe BRUGER og DRINKS&CO er informeret på forhånd. Leveringsdatoen på ordren er rent informativ og ikke kontraktligt obligatorisk. Så længe produktet ikke er afsendt, og/eller den samlede leveringstid fra betaling af ordren overstiger 30 kalenderdage, kan BRUGEREN annullere ordren uden omkostninger og modtage en tilbagebetaling af prisen.

5.5.7 Leveringer sker på hverdage (mandage til fredage) indenfor normale åbningstider (mellem kl. 9 og kl. 19). Desværre leveres der ikke i weekender, uden for åbningstider eller på helligdage, uanset om BRUGEREN anmoder om disse muligheder i forbindelse med ordren eller ved anden kommunikation henvendt til DRINKS&CO-teamet.

5.6. Annullering og returnering

5.6.1. Ordrer kan annulleres uden yderligere omkostninger indtil det tidspunkt, hvor pakken er forberedt til forsendelse til BRUGEREN. Hvis BRUGERENS anmodning om annullering modtages efter, at ordren er klargjort, betragtes annulleringen som en returnering fra BRUGEREN.

5.6.2. BRUGEREN kan frit fortryde og trække sig fra købekontrakten uden at angive nogen grund inden for fjorten (14) arbejdsdage efter modtagelse af produktet. Kvitteringen, der anerkender levering af produktet, anvendes til beregning af de førnævnte fjorten (14) dage.

5.6.3. For at udøve retten til at fortryde købet skal BRUGEREN skrive til følgende e-mailadresse support@drinksandco.commed angivelse af ordrenummeret og den e-mail, der blev brugt til købet. Oplysningerne anvendes til identifikations- og administrationsformål. DRINKS&CO vil besvare BRUGERS e-mail og angive præcise instruktioner om, hvordan man udøver retten til at fortryde købet. Desuden kan BRUGER benytte standardformularen til fortrydelse, som kan findes på følgende link: https://assets-verticommnetwork1.netdna-ssl.com/documents/terms/withdrawal-form-uvinum.docx

5.6.4 BRUGEREN skal betale for returfragten og vil udføre alle andre trin, som er involveret i returneringen af produktet. Dette produkt skal pakkes og sendes forsvarligt, så de returnerede varer ankommer i perfekt stand. BRUGEREN er ansvarlig for enhver defekt eller skade, som produktet kan have lidt under denne proces.

5.6.5. I tilfælde af fortrydelse af ordren refunderer DRINKS&CO det samlede beløb for ordren fratrukket eventuelle indsamlingsomkostninger, der normalt administreres af DRINKS&CO eller LEVERANDØREN, gennem den samme betalingsmetode, som BRUGEREN anvendte til at købe produktet, senest FJORTEN (14) kalenderdage efter at have kontrolleret, at produktet er korrekt returneret af KUNDEN til DRINKS&CO eller LEVERANDØREN.

5.6.6. DRINKS&CO accepterer kun returnering af produktet, når BRUGERENS anvendelse af dette er begrænset til blot at kontrollere produktets stand, i henhold til gældende lovgivning.

5.6.7. DRINKS&CO accepterer ikke returnering af noget produkt, der har lidt skade, som KUNDEN er ansvarlig for.

5.6.8. KUNDEN skal returnere produkter i deres originale emballage og i perfekt stand (dvs. uden skader og rene) og skal sendes til den adresse, som DRINKS&CO angiver i instruktionerne, der sendes til KUNDEN. Desuden skal emballagen fuldstændigt afspejle, hvem afsenderen er. Hvis det pågældende produkt ikke sendes under de heri beskrevne betingelser, vil produktet lide en afskrivning, som i alle tilfælde skal betales af KUNDEN.

5.6.9. Fortrydelsesretten finder ikke anvendelse under de omstændigheder, der er dækket af artikel 103 i det spanske kongelige lovdekret 1/2007, dateret 16. november, om vedtagelse af den konsoliderede lovgivning i den almindelige forbruger- og brugerforsvarslov. Til rent vejledende formål, og ikke på nogen måde begrænset til følgende, dækkes returnering af brugertilpassede eller letfordærvelige produkter ikke, uanset det foregående. I tvivlstilfælde skal KUNDEN på forhånd konsultere DRINKS&CO.

5.6.10. Hvis der er en fejl i leveringen eller en produktfejl, forpligter LEVERANDØREN sig til, gennem DRINKS&COS formidling, at ændre det defekte produkt til et andet produkt magen til, så længe der er et sådant produkt tilgængeligt. LEVERANDØREN betaler for retur- og forsendelsesomkostninger. Hvis det ikke er muligt at erstatte produktet, refunderes prisen for produktet senest 14 kalenderdage senere. Kontakt os på følgende nummer eller e-mail, hvis du ønsker at returnere et produkt: +44 2035140552 eller support@drinksandco.com

5.7. DRINKS&COS Pointprogram

DRINKS&CO tilbyder vores kunder et loyalitetsprogram, som vi kalder "DRINKS&CO Point"

5.7.1. Optjening af point: BRUGER modtager 1€ (point) for hver 75€ der bruges på køb hos DRINKS&CO med et maksimalt antal tildelte point på 15€ pr. ordre. Det samlede antal modtagne point vil blive tilføjet på BRUGERENS konto hos DRINKS&CO som en kredit, som BRUGEREN kan anvende til fremtidige køb. Grundet bevægelser i valutakurser kan disse beløb ændre sig.

5.7.2. De modtagne point udløber efter 6 måneder fra datoen for ordrebekræftelsen.

5.7.3. Hvis en ordre annulleres (som et resultat af en svigagtig handling eller en hændelse), fjernes disse kreditpoint fra BRUGERENS konto, medmindre de allerede er opbrugt. Hvis ordren ændres til en højere eller lavere samlet pris, beregnes kreditterne ikke igen.

5.7.4. BRUGEREN kan uden begrænsning bruge de optjente point ved ethvert køb gennem DRINKS&CO. Pointene betragtes som et gyldigt betalingsmiddel. Betalinger kan foretages kun ved brug af point eller som en blandet betaling (point og kroner).

5.7.5. BRUGEREN modtager en faktura for den samlede værdi af de købte produkter, uanset anvendelse af point i ordren eller ikke.

5.7.6. Point kan ikke kombineres med andre kampagner på DRINKS&CO.

5.8. Momsfrie ordrer

DRINKS&CO-leverandører kan udstede fakturaer uden moms, så længe alle kravene i de gældende regler er opfyldt.

6. PERSONLIG DATABESKYTTELSE OG COOKIES

Alle brugere forpligter sig til at overholde WEBSIDENS Privatlivspolitik i overensstemmelse med det, der er beskrevet i følgende afsnit: https://www.drinksco.dk/privacy

Desuden anvender denne WEBSIDE både egne cookies og cookies fra tredjepart: https://www.drinksco.dk/cookies

7. ANSVARSFRASKRIVELSE

7.1. Alle de oplysninger der offentliggøres på WEBSIDEN, herunder, til vejledende formål men ikke begrænset eller eksklusivt til, produktbeskrivelse, tilgængelighed og pris, er leveret af LEVERANDØREN. DRINKS&CO begrænser sig til at annoncere LEVERANDØR-produkter og deres tilgængelighed for at lette køb og betaling af disse. DRINKS&CO fungerer derfor kun som en formidlingstjeneste.

7.2 LEVERANDØREN har tildelt DRINKS&CO intellektuelle og industrielle ejendomsrettigheder for de produkter, der leveres og annonceres på platformen for at sælge dem korrekt, og erklærer herved at være i besiddelse af alle tilladelser og licenser til dette formål for således at beskytte DRINKS&CO mod ethvert ansvar i denne henseende.

7.3. LEVERANDØREN besidder alle de kommercielle distributionsrettigheder til subdistribution på DRINKS&CO. DRINKS&CO påtager sig intet ansvar.

7.4. Uanset det foregående vil DRINKS&CO udvise maksimal omhu i udvælgelsen af LEVERANDØRER og, hvor det er relevant, i verificeringen af, at LEVERANDØREN opfylder kravene til at tilbyde tjenesterne eller levere de pågældende produkter.

7.5. Billederne, der illustrerer de produkter, der er annonceret på WEBSIDEN, er leveret af vores LEVERANDØRER, og der er udvist særlig omhu for at undgå enhver form for fejl. Ikke desto mindre kan BRUGEREN, hvis denne opdager en fejl, rapportere dette til DRINKS&CO gennem kundeserviceafdelingen, hvorefter DRINKS&CO vil løse problemet med behørig hast.

7.6. DRINKS&CO begrænser sig til at offentliggøre oplysninger leveret af LEVERANDØREN, men kan ikke garantere, at dette er nøjagtigt og sandt.

7.7. DRINKS&CO påtager sig intet ansvar for links til og indhold på websteder, der ejes af tredjepart, der muligvis er inkluderet af DRINKS&CO for at give BRUGERNE flere oplysninger. Hvis BRUGEREN anvender disse links, vil han/hun være underlagt vilkårene og betingelserne for brug og/eller salg og fortrolighedspolitikken på disse websteder.

8. FORPLIGTELSER FOR FORHANDLERE, DER SÆLGER I FRANKRIG

For FORHANDLERE, der sælger i Frankrig, i henhold til punkt 1 i artikel 242 bis i CGI og artikel 23 L sexies i appendiks IV til CGI, skal vi huske, at du som FORHANDLER, der sælger produkter i Frankrig, har skattemæssige og sociale forpligtelser.

Alle de nødvendige oplysninger om disse forpligtelser findes på følgende 2 links:

Vedrørende skatteforpligtelser: https://www.impots.gouv.fr/portail/node/10841

Hvad angår sociale forpligtelser: https://www.urssaf.fr/portail/home/espaces-dedies/activites-relevant-de-leconomie.html

9. UGYLDIGHED OG INEFFEKTIVITET AF KLAUSULER

Hvis nogen af klausulerne i disse Generelle vilkår og betingelser erklæres enten helt eller delvist ineffektive eller ugyldige, vil en sådan ineffektivitet eller ugyldighed udelukkende påvirke den pågældende klausul eller den del deraf, der viser sig at være ineffektiv eller ugyldig. Ikke desto mindre vil de resterende Generelle vilkår og betingelser fortsat blive betragtet som gyldige, og den delvise eller hele klausul, der anses for ugyldig, vil blive forstået som ikke længere at udgøre en del af de nævnte Generelle vilkår og betingelser.

10. GÆLDENDE LOVGIVNING OG JURISDIKTION.

10.1. Disse generelle betingelser styres og fortolkes i overensstemmelse med spansk lovgivning.

10.2. Ved løsning af konflikter og frafald af enhver anden generel eller særlig tilsvarende jurisdiktion forpligter parterne sig, efter deres valg, til domstolene og retsinstanserne, som svarer til brugerens hjemland.

10.3. Europa-Kommissionen tilbyder en platform for alternativ konfliktløsning, som enhver forbruger kan få adgang til via følgende link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm.

Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du kontakte os på support@drinksandco.com.